سال سوم / شمارۀ بیست و سوم / آگاهی و جامعه / روشهای غلبه بر استرس

پنجاه روش غلبه بر فشارهای عصبی
تهیه از مهرگان
آگاهی و جامعه: امروزه فشارهای عصبی و یا به اصطلاح استرس را عامل بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های گوارشی، قلب و عروق و تقریباً تمامی بیماری‌های غیر عفونی و میکروبی می‌دانند. بسیاری معتقدند که در بیماری‌های میکروبی نیز که عامل اصلی بیماری میکروب یا ویروس شناخته شده‌ای است، فشارهای عصبی و استرس سبب تشدید بیماری می‌گردد.
متأسفانه فشارهای عصبی در همۀ انسان‌ها کم و بیش وجود دارد. در زیر پنجاه روش توصیه شده برای غلبه بر فشارهای عصبی آورده شده است.

1. سعی کنید هر روز 15 دقیقه زودتر از خواب برخیزید.
2. برنامۀ شغلی فردای خود را در شب قبل آماده کنید.
3. به ذهنتان تکیه نکنید و موارد مورد نظر را بر روی کاغذ بیاورید.
4. لوازم خانگی که به طور صحیح کار نمی‌کنند را تعمیر کنید.
5. از هر کلید یک کلید یدکی تهیه کنید.
6. در اغلب اوقات کلمۀ "نه" را بر زبان بیاورید!
7. در زندگی مسایلی را که بر دیگر موارد حق تقدم دارند طبقه‌بندی کنید.
8. از افراد منفی دوری کنید.
9. همیشه از مدارک مهم یک برگ کپی یا نسخۀ الکترونیکی تهیه کنید.
10. برای انجام کاری که از آن تنفر دارید از دیگران کمک بگیرید.
11. کارهای بزرگ را به اجزای کوچک‌تر تقسیم کنید.
12. مشکلات را به عنوان نوعی مبارزه‌طلبی قلمداد کنید.
13. بیشتر بخندید.
14. خود را برای هوای بد و بارانی آماده کنید.
15. هر روز زمان کوتاهی را جهت نواختن موسیقی اختصاص دهید.
16. از پوشیدن لباس‌های تنگ خودداری کنید.
17. دوش آب گرم بگیرید.
18. اعتماد به نفس داشته باشید و خودتان را کوچک نشمارید.
19. پیروزی خود را وصف کنید.
20. حس مزاح و گشاده‌رویی را در خود توسعه دهید.
21. از تصور اینکه فردا روز بهتری خواهد بود بپرهیزید.
22. اهدافی را برای خود در نظر داشته باشید.
23. به افراد غریبه سلام کنید.
24. به طرف بالا بنگرید و ستارگان را تماشا کنید.
25. هوا را به آرامی استشمام کنید.
26. موارد جدید را نشانه‌گذاری کنید.
27. از عادات زشت و ناپسند دوری کنید.
28. از موفقیت‌های خود درس بگیرید.
29. همین امروز این کار را انجام دهید.
30. برای فضیلت تلاش کنید نه برای کمال.
31. به یک کار هنری علاقه‌مندی داشته باشید.
32. وزن خود را کنترل کنید.
33. یک درخت غرس کنید.
34. برخیزید و چند حرکت کششی انجام دهید.
35. همیشه طرح دومی در نظر داشته باشید.
36. روشی جدید در طراحی یاد بگیرید.
37. بیاموزید که به نیازهایتان پاسخ دهید.
38. شنوندۀ بهتری شوید.
39. محدودیت‌های خود را بشناسید و اجازه دهید دیگران نیز از آن مطلع گردند.
40. یک هواپیمای کاغذی را به هوا پرتاب کنید.
41. هر روز ورزش کنید.
42. زودتر از موقع مقرر در محل کار خود حاضر شوید.
43. یک مسئلۀ نهفتۀ خود را آشکار سازید.
44. از مسیرهای مختلف به محل کار خود بروید.
45. محل کار خود را قدری زودتر ترک کنید.
46. به خاطر داشته باشید که شما همیشه صاحب اختیار بوده و آزاد هستید.
47. از تلاش جهت تنبیه دیگران دست بردارید.
48. به حد کافی بخوابید.
49. دیگران را تحسین کنید.
50. آرام باشید. هر کاری را در زمان خودش انجام دهید. شما بقیۀ عمرتان را برای ادامۀ زندگی در اختیار دارید.

Comments