مهرگان‎ > ‎

اشتراک مهرگان

اشتراک مهرگان

مهرگان نشریه ای است غیر مذهبی و غیر سیاسی که به مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. مهرگان از هیچ فرد، گروه و یا حزبی هیچگونه کمک مالی و غیر مالی دریافت نمی‌کند. تنها منبع در آمد مهرگان از طریق درج آگهی های تبلیغاتی و اشتراک آن می باشد. 

هدف مهرگان ارتقا، زنده نگاه داشتن و انتقال فرهنگ، و فرهنگ دوستان ایران و ایرانی به نسل های بعدی است. کسانی که به هر نحو ممکن و در سخت ترین شرایط هرگز از پای ننشسته و به تداوم اندیشه‌های فرهنگی جامعه خود پرداختند و می پردازند. 
حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، وظیفه هر انسانی است که به ارتقای آرمان‌های جامعۀ مدنی خود می‌اندیشد.
 
هزینۀ اشتراک برای 12 شماره در کانادا 49.99$ کانادا
هزینۀ اشتراک برای 12 شماره در آمریکا 59.99$ آمریکا

لطفا فرم اشتراک را همراه چک و یا MONEY ORDER به آدرس فوق فرستاده و یا از طریق لینک مطمئن زیر مبلغ مورد نظر را ON LINE پرداخت کنید.
پرداخت هزینه پست از طریق Pay Pal  


در صورت متفاوت بودن آدرس پستی با آدرس کارت اعتباری خود و جهت ارسال آدرس پستی خود روی لینک فرم شتراک مهرگان اینجا کلیک کنید.

 Please send us your postal address including your name, phone number and email address thru one of the following methods

By post to:

Mehregon Media Groups
6021 Yonge Street, Suite No. 1106
Toronto, ON M2M 3W2

Via email to
info@mehregon.com


Or Fax it to
(416) 730 1844

 **************************************************
 
Comments