مهرگان‎ > ‎

حمایت از مهرگان

مهرگان رسانه ایست غیر انتفاعی که از هیچ حزب، گروه یا ارگان خاصی هیچگونه کمک مالی دریافت نمی‌کند. لذا چنانچه مهرگان را سودمند یافتید و مایل به حمایت از این رسانۀ نوپای فرهنگی بودید، کمک‌های مالی خود را می‌توانید  به یکی از روش‌های زیر برای مهرگان ارسال فرمایید.

از طریق چک و یا
Money Order
در وجه "Mehregon Media Groups" و به آدرس

By post
از طریق پست

Mehregon Media Groups

6021 Yonge Street, Suite No. 1106

Toronto, ON M2M 3W2
Canada

 

و یا

از طریق کارت های اعتباری با کلیک بر روی لینک مطمئن زیر
(نیازی به عضو بودن در PayPal نمی باشد)

حمایت از مهرگان 
 

امور فرهنگی غیرانتفاعی، همواره نیازمند حمایت مالی و مشارکت فکری همۀ شهروندان است. حمایت از هر اقدام فرهنگی حمایت از فردایی سرافرازتر برای ما و نسل‌های بعدی ماست.

به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی در جای جای کرۀ خاک   

Comments