سال دوم / شمارۀ بیستم / آگاهی و جامعه / گفتار متبرگ / دکتر علی توکلی

 

گفتار متبرک

جوئِل آستین[1]
ترجمه: علی توکلی"زبان، قدرت
ِ مرگ و زندگی دارد ..."
                                      از متن کتاب مقدس، آیۀ 18


آیا تا کنون به افرادی که در زندگی به برکت شما نیاز دارند اندیشیده‌اید؟

آنها به تأیید شما احتیاج دارند. آنها نیاز دارند که جملاتی نظیر "من به تو افتخار می‌کنم"، "تو افتخارات بزرگی خواهی آفرید" و ... را از زبان شما بشنوند. این یک کلام متبرک است. انجام این کار ساده در واقع انرژی عظیمی را در مسیر آیندۀ آنها آزاد می‌کند. وقتی به کسانی که دوستشان دارید می‌گویید: "من خیلی خوشحالم که تو در زندگی من هستی"، "تو برام یک دنیا ارزش داری"، در واقع برکت عظیمی را به زندگی آنان بخشیده‌اید. وقتی شما به یکی از زیردستانتان، همکارانتان، یا یکی از شاگردانتان می‌گویید: "من با استعداد و توانایی‌های تو به وَجد آمده‌ام"، "تو آیندۀ درخشانی در پیشِ رو داری" این جملات یک تعریف و تمجید ساده نخواهد بود. وقتی شما از دریچۀ برکت با دیگران سخن می‌گویید در واقع درهای رحمت خدا را بر روی آنها می‌گشایید. حکمتِ خدا، عشق، برکت و فراوانی را به زندگی آنها وارد می‌کنید. شما در واقع سرنوشت آنها را شکل می‌دهید. یک کلام تشویق‌کننده، یک کلمۀ تأییدآمیز می‌تواند به دیگران کمک کند قدم‌های مؤثرتری در راه ساخت آنچه خدا برایشان در نظر دارد بردارند.
از امروز، سخن گفتنِ پربرکت را انتخاب خود قرار دهید، و با این کار بذر نیکی را در زندگی عزیزان‌تان بکارید.

به خاطر داشته باشید، هر تغییری که در زندگی دیگران ایجاد کنید، خدا (تقدیر) معادل آن را در زندگی‌ شما کارسازی خواهد کرد.

آری، هرگاه برکت بکارید، برکت برداشت خواهید کرد و پیروزی و عنایت الهی را در هر لحظه از زندگی‌ خود تجربه خواهید نمود.

 
دعای امروز

خدای بزرگ! تو را سپاس می‌گویم که مرا با عشق، عنایت و شکوه خودت توانایی بخشیدی. راه‌هایی را که من به واسطۀ آنها می‌توانم پربرکت باشم و برای دیگران تبرّک به ارمغان بیاورم را امروز بر من هویدا کن. در هر کاری که انجام می‌دهم از من برای تجلی شکوه و عظمت خودت استفاده کن.   
الهی آمین
 [1] - Joel Osteen

Comments