سال دوم / شمارۀ هجدهم / مهرگان اجتماعی / گزارش مهرگان از حضور رسانه‌های قومی در سی.ان.ایی

رسانه‌های قومی در سی.ان.ایی
گزارش تصویری مهرگان از
اولین غرفۀ رسانه‌های قومی کانادا در محل نمایشگاه بین‌المللی تورنتو

 

مهرگان اجتماعی: برای اولین بار در تاریخ کانادا، رسانه‌های قومیِ کانادا در نمایشگاه بین‌المللی تورنتو حضور داشت. "انجمن رسانه‌ها و روزنامه‌های قومی کانادا" یا THE NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA با داشتن حدود 600 عضو، نمایندۀ 500 روزنامه و 120 رسانۀ قومی است که شامل 93 زبان از کامیونیتی‌های مختلف در سرتاسر کانادا می‌باشد.
در مراسم افتتاح این غرفه، بسیاری از چهره‌های سیاسی و نیز اعضای این انجمن حضور داشتند. در بخش ایرانِ این غرفه، نشریات مهرگان، شهروند، زن روز، شهرما، ایران جوان، بانو، همه، روشنگر و سلام تورنتو بر روی بُرد اعلانات به چشم می‌خورد.
گفتنی است که نمایشگاه
بین‌المللی تورنتو با 134 سال قدمت در برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در سال 1878 میلادی در تورنتو افتتاح شد. امسال این نمایشگاه به مدت 18 روز از تاریخ 19 اگوست تا 5 سپتامبر در محل این نمایشگاه دایر است.

در ادامه، توجه شما را به گزارش تصویری مهرگان از این مراسم جلب می‌کنیم. Comments