سال دوم / شمارۀ هفدهم / مهرگان اجتماعی / مراسم سالیانۀ دکتر رضا مریدی

گزارش تصویری مهرگان از
مراسم گردهمایی سالیانۀ دکتر رضا مریدی
در ریچموند هیل

 

مهرگان اجتماعی: در تاریخ 17 ماه جولای 2011 گردهمایی سالیانۀ دکتر رضا مریدی در شمارۀ 1300 خیابان الگین میلز، در شهر ریچموند هیل برگزار شد. در این مراسم متنوع فرهنگی تعداد زیادی از هنرمندان، به ویژه از جامعۀ چینی‌های مقیم ریچموند هیل، به هنرنمایی پرداختند. در این گردهمایی عمومی از همه به صرف همبرگر و نوشیدنی پذیرایی شد و در پایان نیز به چند تن از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی توسط دکتر رضا مریدی اهدا گردید.

در ادامه توجه شما را به گزارش تصویری این مراسم جلب می‌کنیم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments