سال دوم / شمارۀ پانزدهم / سخن خوانندگان / مایه‌های ننگ در ایران امروز / ب. ت. از ایران

مایه‌های ننگ در ایران امروز
ب. ت. از ایران


 

اشارۀ مهرگان: نامۀ زیر توسط یکی از خوانندگان مهرگان از ایران به دست ما رسید.

خلاصۀ این ماجرای غم‌انگیز از این قرار است: آمنه بهرامی، دانشجوی رشتۀ برق در آبان‌ماه سال 1383 مورد حمله و اسيدپاشی مجيد موحدی قرار گرفت و با وجود انتقال به بيمارستان، پزشکان اعلام کردند که ديگر دير شده و چشم چپ آمنه کاملاً از بين رفته است. وی پس از رفتن به بارسلونا و 17 بار عمل جراحی پلاستيک چشم راست خود را نيز از دست داد. مجید موحدی، متهم پروندۀ اسید‌پاشیِ هفت سال پیش و در پی شنیدن پاسخ منفی خواستگاری خود از آمنۀ بهرامی، پارچ محتوای اسید را به صورت او پاشید. دليل اسيدپاشی مجيد موحدی "علاقۀ" وی به آمنه بود!! مجيد از آمنه خواسته بود که از همسرش جدا شود و گرنه او را خواهد کشت.

 

****

1. یک پست‌تر از هر موجودی به نام "مجید موحدی" از دخترک معصوم همکلاسی‌اش به نام "آمنه بهرامی" درخواست ازدواج می‌کند و هر بار جواب "نه" می‌شنود.
2.
این موجود پَست، بر روی صورت زیبای آن دختر اسید می‌پاشد و او را نابینا می‌کند و چهرۀ او را ازبین می‌برد.
3. عکس بالا پس از چندین جراحی آمنه در اسپانیا گرفته شده است.
4. بی‌دادگاه ایران اسلامی حکم به قصاص داده است که در بیمارستان، اسید به صورت
مجید پاشیده شود. مجیدی که چون بسیاری از مجیدهای دیگر این سرزمین کهن، دچار مشکل روانی، مشکل شناختی و ... است و آموختۀ همین سرزمین آریایییییییییییییییییییییییی- اسلامیییییییییی است. سرزمینی که از مقطع ابتدایی تا آخرین مقاطع تحصیلات دانشگاهی، چیزی از انسانیت و خلاقیت آموزش داده نمی‌شود، جز ملانویسی و تخریب اعتماد به نفس، تحقیر، عقده‌ای شدن، انتقام و پاشیدن اسییییییییییییییییید روانی و...  و به همین خاطر است که در تمام طول ده‌ها سال تحصیل هر ایرانی فقط یک یا دو معلم و استاد را هنوز به یاد دارد و به نیکی یاد می‌کند. آه چه قدر مایۀ تأسف است. پس دیگران کجایند؟ شاید همۀ دروس را آن چند نفر محدود می‌دادند؟
5. ظاهراً بی‌دادگاه، حکم را برای مدتی معوق گذارده است.

و اما مایه‌های ننگ در ایران امروز:

الف: عشق

ننگ بر عشقی که ناکامیش را این چنین پاسخ می‌دهد.

ب:عدالت و بی‌دادگاه‌های ایران
ننگ بر عدالتی که به جای ریشه‌یابی میلیون‌ها مساله در جامعۀ ایران، به سادگی صورت مساله را پاک می‌کند و به خیال احمقانۀ خود گمان می‌کند که مشکل حل می‌شود.

اگر ابلهی اسید پاشید، تهی مغزانی به سادگی می‌خواهند با نابودی رخ دیگری، رخسار به مهرخ باز بگردانند. وه چه حماقتی!!

پ: دانشگاه و دانشجو، دانش‌آموز و آموزش
ننگ بر آموزشی که در خلال این همه سال موعظه، کوچک‌ترین بررسی روانی دانش‌آموزان و دانشجویان را نمی‌نماید تا در مراحل اولیه، ریشه‌های اختلالات و عملکرد نامطلوب روانی شناخته شود و درمان گردد تا در بزرگ‌سالی این چنین فاجعه نیافریند. ننگ بر آموزش بیمار ایران.

ت: خانواده و فرهنگ
ننگ بر خانواده و فرهنگی که آنچنان خودمداری و خودمحوری، تمام فضای خانه و جامعه را اشغال کرده که جایی برای احترام به انتخاب دیگران، پذیرش عدم قطعیت، آزادی، نوع‌دوستی، نوع دوستی، نوع دوستی، نوع دوستی و ... نمی‌دهد. ننگ بر چنین فرهنگ و خانواده‌ای.

به حال زارمان برای یک دقیقه گریه کنیم!

Comments