سال دوم / شمارۀ چهاردهم / دستخطی از پروفسور فضل‌الله رضا

دستخطی از پروفسور فضل‌الله رضا


کُنج مهرگان (ویژۀ پروفسور فضل‌الله رضا)

متن اصلی دستخطِ پرمهر پروفسور فضل‌الله رضا در پاسخ به درخواست مهرگان و دعوت ایشان به مراسمی که مهرگان به زودی در تورنتو برگزار خواهد نمود. به دلیل خارج از حوصله بودن نامۀ درخواستی مهرگان، از انتشار متن این دعوت‌نامه صرف‌نظر گردید.

نکتۀ بسیار جالب دیگر این‌که، ایمیل مهرگان ساعت 11:25 شبِ 11 آپریل 2011 برای پروفسور رضا ارسال گردید و پاسخ ایشان در همان نیمه‌شب، دست‌نویس شد، و در صبح روز بعد یعنی 12 آپریل در ساعت 9:47 صبح به آدرس مهرگان ایمیل گردید. این نمونۀ بسیار بارزی از وقت‌شناسی این استاد گرانقدر و ابراز لطف ایشان نسبت به مهرگان است.
امیدوارم که انتشار دستخط ایشان دلیلی برای خودستایی مهرگان در نظر گرفته نشود. هدف تنها به اشتراک‌گذاشتنِ دستخط و نامۀ پرمهر ایشان بود و بس.

***
 
 

جناب آقای فرداد فرشته‌هوش

از لطف شما تشکر دارم. برنامه‌های خانوادگی و گذر سال، قبول تعهدها را دشوار می‌کند. معلوم نیست بتوانم در مجلس شما حضور بیابم. حضور چهرهای سالمندان نیز مجلس‌آرا نیست. همین که اهل فضل، مانند شما، نقش افکار مرا به دوستداران باز می‌نمایند، جای خوشوقتی است. اجازه بدهند که آرامش مستوری بر جای بماند.

با پوزش و سپاس
فضل‌الله رضا

اوتاوا، 11 آوریل 2011 

 

Comments