سال دوم / شمارۀ سیزدهم / اخبار فرهنگی / داریوش همایون

درگذشت داریوش همایون


مهرگان فرهنگ: در آخرین ساعات 8 بهمن ماه 1389 خورشیدی مصادف با 28 ژانویۀ 2011 میلادی داریوش همایون، نویسنده، منتقد سیاسی، روزنامه‌نگار، و وزیر سابق اطلاعات و جهان‌گردی اواخر حکومت پهلوی، در سن 82 سالگی در شهر ژنو سوئیس دیده از جهان خاکی فروبست.

داریوش همایون سردبیر و مدیر مسئول روزنامۀ "آیندگان" بود که در سال 1346 خورشیدی تاسیس شد و به مدت 11 سال در سراسر ایران منتشر می‌شد. وی قبل از آن و در سن 30 سالگی مدتی رئیس بخش انگلیسی روزنامۀ اطلاعات بود. داریوش همایون که تمایلات راست‌گرایانۀ شدیدی داشت در زمان دبیر کلی جمشید آموزگار در حزب رستاخیز ایران، به عنوان قائم مقام حزب رستاخیز برگزیده شد و مدتی پس از آن به سمت وزیر اطلاعات و جهانگردی، نایل گردید. وی مدتی نیز سخنگوی دولت بود.
همسر داریوش همایون، خانم هما زاهدی دختر سپهبد فضل‌الله زاهدی بود.         

داریوش همایون متولد 1307 در تهران بود. روحش شاد.

Comments