سال اول / شماره نهم / اخبار فرهنگی / ستار لقایی

جاوداندگی روزنامه‌نگار؛ ستار لقاییمهرگان فرهنگ:
در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه 22 شهریور 1389 معادل با 13 سپتامبر 2010 میلادی نویسنده و روزنامه‌نگار آزاده، ستار لقایی پس از 31 سال زندگی در غربت در سن 64 سالگی و به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در لندن انگلستان درگذشت و به حیات ابدی خود رسید.
 
مرحوم ستار لقایی تحصیلات خود را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران به پایان رساند و نخستین کار مطبوعاتی خود را در نشریۀ "تهران مصور" آغاز کرد که پس از مدتی به سردبیری این نشریه نیز در آمد. در سال 1353 و بعد از بسته شدن این نشریه وی سردبیر نشریۀ هفتگی "کودک و زندگی" بود. وی همچنین مدتی رئیس هیات تحریریۀ مجلۀ "جوانان رستاخیز" و نیز سردبیر و مدیرعامل مجله "جوان" بود. 

ستار لقایی یک سال بعد از انقلاب دستگیر و به مدت 14 روز بازداشت گردید. وی پس از آزادی جلای وطن نمود و به انگلستان رفت و بعد از آن هرگز به ایران بازنگشت.     
وی در غربت نیز به فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی خود ادامه داد و سردبیر هفته نامه‌های "فریاد آزادی"، "ندا" و "پیام" بود. وی عضو فعال و زمانی از مدیران کانون نویسندگان در تبعید و انجمن قلم بود.

مرحوم لقایی متولد سال 1325 خورشیدی در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان بود. روحش شاد.
 


Comments