سال اول / شماره نهم / اخبار فرهنگی / علی بهزادی

حیات جاودانی روزنامه نگار؛ علی بهزادیمهرگان فرهنگ: در آخرین ساعات روز شنبه 6 شهریور 1389 معادل با 27 آگست 2010 نویسنده، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه‌های ایران، علی بهزادی در سن 85 سالگی دار فانی را وداع گفت و به حیات جاودانی خود رسید.

به یقین بیشتر ایرانیان با نام مرحوم علی بهزادی سردبیر نشریۀ سپید و سیاه قبل از انقلاب و نیز نشریۀ محبوب دانستنیها در بعد از انقلاب ایران آشنایی داریم.   


مرحوم بهزادی انتشار نشریۀ سپید و سیاه را به مدت 22 سال و تا زمان توقیف آن در سال 1353 ادامه ‌داد. اولین شمارۀ این نشریه پس از پایان تحصیلات وی در اروپا، در سال 1332 خورشیدی با عکسی از دکتر مصدق بر روی جلد آن انتشار یافت. این نشریه پس از انقلاب و در سال‌های 1357 / 58 به مدت یک سال دیگر انتشار یافت و مجدداً توقیف شد. پس از آن مرحوم بهزادی نشریۀ دانستنیها را به نام دختر خودشان به ثبت رساندند و این‌بار از این طریق به رسالت اشاعۀ علم و دانش و فرهنگ خود ادامه دادند.

مرحوم بهزادی در سال‌های آخر عمر خود مجموعۀ باارزشی از خاطرات‌شان را تحت عنوان "شبه‌خاطرات" منتشر ساختند که به نوع خود یکی از منابع مهم جهت بررسی اوضاع تاریخی اجتماعی ایران معاصر به حساب می‌آید.    


مرحوم علی بهزادی متولد سال 1304 در شهر رشت بود. روحش شاد.

Comments