سال اول / شماره ششم / جمشید نوایی

حیات جاودانۀ جمشید نوایی

مهرگان فرهنگ: جمشید نوایی نویسنده و مترجم، در تاریخ سه شنبه 18 خرداد ماه 1389 معادل با 8 جون 2010 و در سن 65 سالگی دیده از جهان فروبست و در تاریخ ادبیات ایران جاودانه شد. جمشید نوایی که نویسنده و مترجمی خوش ذوق بود در طی زندگی پر بار و پر مشقت خود به خلق و ترجمۀ آثار گوناگونی پرداخت. از معروف ترین و با ارزش ترین آثار ترجمه شدۀ ایشان، ترجمه کتاب زندگینامه "چارلز چاپلین" است که تحت عنوان "زندگی من" چندین بار در ایران به چاپ رسید و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. از دیگر آثار ترجمه شده توسط ایشان می توان از کتاب "خاطرات بولیوی" نوشتۀ "ارنستو چه گوارا" و نیز ترجمه مجموعه داستان های "هانس کریستین اندرسن" دانمارکی نام برد. روحش شاد.

Comments