سال اول / شماره ششم / یادمان فردوسی

بزرگداشت یادمان فردوسی

مهرگان فرهنگ:
ماه گذشته سالروز بزرگداشت ادیب، سخنور گرانمایه و زنده نگاه دارنده زبان پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی بود. به همین مناسبت در تاریخ 28 می 2010 مراسم یادمان این حکیم گرانمایه با تلاش های جناب آقای حسین احمدی و "هیات برگزاری" در محل کتابخانه عمومی "فِر ویو مال" به صرف شام و پذیرایی برگزار گردید. حضور در این مراسم رایگان بود و حدود 90 نفر از علاقه مندان به فرهنگ و هنر ایران به این مراسم دعوت شده بودند. جناب احمدی که مهارت ویژه ای در برگزاری مراسمی از این دست دارند، بر خلاف عادت بد ما ایرانیان که معمولا تاخیر داریم، مراسم را دقیقا راس ساعت 9 و همانطور که در برگه های دعوتنامه اشاره شده بود آغاز کردند. هرچند تعدادی از میهمانان با دقایقی تاخیر به این مجلس ملحق شدند که مورد انتقاد ایشان نیز قرار گرفت. در شروع مراسم جناب احمدی در مورد فردوسی و نقش ایشان به عنوان زنده نگاه دارنده زبان پارسی سخن گفتند و در ادامه اولین سخنرانِ جلسه آقای احمد قندهاری در مورد فردوسی و شرایط مکان و زمان آن شاعر گرانقدر گزارش 20 دقیقه ای مبسوطی را قرائت نمودند. پس از آن خانم نگار از هنر مندان حاضر در مراسم، با نواختن سنتور و هنرمند جوان دیگری با همراهی با تنبک فضای جلسه را متنوع نمودند. در ادامه این مراسم سرکار خانم شباهنگ، خانم کاظمی و چند تن دیگر از فرهیختگان ادب ایران، اشعار و فضای اجتماعی زمان فردوسی را از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار دادند که به نوعی تکمیل کننده سخنرانی آقای قندهاری بود.

در پایان سخنرانی ها و قبل از صرف شام، آقای احمدی نطق کوتاهی در مورد فردوسی و
اهمیت
شاهنامه ایراد کردند و به نکات ارزشمندی اشاره نمودند. از جمله اینکه "فردوسی در شاهنامه از 65 خانواده سلطنتی که در طول هزاره ها ایران را اداره می کردند در قالب شعر یاد کرده است. از جمله این بزرگان می توان از آبتین، آذزگشب، آرزو، فریدون، آذردخت، اردشیر، بهمن، اردوان، ارژنگ و اسفندیار نام برد." وی همچنین اشاره نمودند بر اساس اطلاعات موجود در شاهنامۀ فردوسی: "پادشاهی داراب 14 سال، پادشاهی اسفندیار 14 سال، پادشاهی سلسله اشکانیان 200 سال، پادشاهی اردشیر بابکان 42 سال و دو ماه، اردشیر نکوکار 12 سال، یزدگرد 18 سال، بهرام گور 63 سال، بهرام بهرام 19 سال، شاهپور و کسری هر کدام 48 سال، قباد 43 سال، هرمز 12 سال، خسرو پرویز 38 سال، شیرویه 7 ماه و بانوی گرانقدر پوراندخت فقط 6 ماه پادشاهی نمودند."

وی همچنین اشاره نمودند: "فردوسی در شاهنامه از تاریخ 5 هزار ساله ایران یاد کرده است. این در حالی است که بسیاری تمدن ما را تنها پس از دوران هخامنشیان، که 2500 سال از آن می گذرد، می دانند. در حالی که در اصل، تمدن ما 5 هزار ساله است و فردوسی در هزار سال پیش، این تمدن 5 هزار ساله را در کتاب خود منعکس نموده است."      
در پایان یکی از میهمانان، پیشنهادِ "جلسات پرسش و پاسخ" درانتهای چنین مراسمی را مطرح نمودند تا بدین وسیله حضار، تنها شنونده نبوده و بتوانند نقطه نظرات و سوالات خود را نیز مطرح کنند. به دلیل کمبود وقت و خستگی سخنرانان، این جلسه تشکیل داده نشد هرچند که قول برگزاری آن در جلسات مشابه بعدی داده شد.  
 
Comments