سال اول / شماره ششم / عمران صلاحی

دو شعر از عمران صلاحی

 

عمران صلاحی شاعربزرگ معاصر، متولد 10 اسفند سال 1325 در تهران، دیپلم مترجمی از دانشگاه تهران، و خالق آثاری از قبیل «طنز آوران امروز ايران»،  «گريه در آب»، «قطاری در مه» ، «ايستگاه بين راه» ، «حالا حكايت ماست»، «روياهای مرد نيلوفری»، «شايد باور نكنيد» و «يك لب و هزار خنده». این شاعربزرگ معاصر ایران در روز یکشنبه 11 مهر ماه 1385 بر اثر عارضه قلبی در سن 60 سالگی جان سپرد.


عکس یادگاری


بر صندلی نشستم
 
و تکمه های باز کتم را بستم
یک شاخه گل به دستم
عکسی به یادگار گرفتم
با تنهایی
در هایهوی آب و هیاهوی بچه ها

درخت و شعله

درخت شعله کشید
حیاطمان تب کرد 
نسیم با هیجانش، نفس نفس می زد
درخت، بار آورد 
دو تا انار آورد 
دو تا انار رسیده، دو تا انار درشت
انار 
به رنگ شرم درآمد
درخت، دختر شد

 

Comments