سال اول / شماره سوم / من خواب دیده ام

شعری از خاطره شیبانی
sheibani@uoguelph.caخاطره شیبانی، استاد ادبیات و سینما در مدرسۀ مطالعات زبان انگلیسی و تئاتر دانشگاه گوئلف کاناداست. خاطره متولد بیرجند است. وی قبل از ورود به کانادا در سال 1998، فارغ التحصیل رشته ادبیات از دانشگاه شیراز و همچنین زبان شناسی از دانشگاه تهران بود و مدرک دکترای خود را نیز در سال 2007 از دانشگاه آلبرتای کانادا و در رشته ادبیات (تخصص در مطالعات فیلم) اخذ نموده است. وی نویسندۀ مقالات متعددی در زمینه ارتباط سینمای ایران با شعر و هنرهای تصویری است و در اوقات فراغت خود اشعاری به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می سراید.     من خواب دیده ام

 

من خواب دیده ام

که آبیٍ سبزٍ جاریٍ دستهایت

بر کویرٍ تشنه ی تنم خواهد بارید

 

من خواب دیده ام

که عشق، رخت هجران را بر بسته است

من خواب دیده ام

که غم غروب کرده است

گریه در میهمان خانه ی خیال قهقهه سر داده است

که شادی، لبخندِ آزادی سر داده است

 

من خواب دیده ام

که فرزند دریای سبز- آبی خزر

به میهمانی کویر لوت آمده است

 

من خواب دیده ام ...

 

من خواب کودک درونم را دیده ام

که چون پرنده ای سبکبال

در آسمان بی انتهای عشق

پر و بال می زند

 

من خواب پسر بچه های تازه بالغ عاشق را دیده ام

که تا زمان ابدیت، هم چنان

آخرین تیر عشق را

به سرزمین برهوت تنهایی پرتاب می کنند

تا دخترکانِ دلزده ی کویر را

با کمانِ دوستی

به ضیافت سبز آب رهنمون کنند

 

من خواب دیده ام

من خوابِ سبزِ عشق را باز دیده ام

 

ایراندخت فرهنگ

(خاطره شیبانی)


انتاریو
ژانویه 2010

 

 

Comments