سال اول / شماره پنجم / فرشتگان زندگی / بابک مدنی

ادامه سلسله مقالات مراحل رشد طبیعی کودک از شماره های قبل مهرگان. جهت دسترسی به متن کامل این مقاله به بایگانی مهرگان مراجعه کنید.
4. دوره نخستین دبستان (5 و 6سالگی)

4.1 رشد جسمانی

    با تحرکی پایدار و کنترل شده

      تمایل به استفاده از دوچرخه، ورزشهای شنا، ژیمناستیک و ...

    کنترل بیشتر حرکات ظریف و شروع استفاده از مسواک، قیچی، اره و ...

      کنترل خوب دست در نوشتن و نقاشی

    پوشیدن لباس و شاید مشکل، در بستن بند کفش

      آغاز لق شدن دندان از 6 سالگی

 

4.2 رشد اجتماعی

      دوست یابی، رفتن برای ملاقات دوستان، تغییرمکرر دوستان، خودکفایی بیشتر، انجام وظایف و برنامه ریزی کوتاه مدت، خود آگاهی به پوشش

      انجام مقایسه خود با دیگران، تمایل به اول بودن و بردن در بازیها، حالت گزافه گویی و مالکیت، ناراحتی موقتی از باخت

     داشتن حالت مثبت/منفی به والدین

     تمایل به وضع قوانین برای کوچکترها، تمییز رفتارهایی که مناسب جنس آنها نیست، معمولا تمایل به جنس هم نوع

4.3 رشد عاطفی

     کنترل عواطف بشکل قابل قبول، تغییر عواطف، دعواهای کوتاه و مکرر، رشد وجدان

     آغاز حالتهایی چون عصبانیت و آشفتگی، فاش کردن اسرار وزیاده گویی

     رشد حس قبول مقررات از 6 سالگی و رعایت نوبت و حق دیگران

 

4.4 رشد شناختی

     به یاد سپاری مقدار و طول و ...، علاقه مندی به اعداد، حروف و شمارش، شناخت اکثر رنگها

     شناخت کلمات آشنا در متن چاپی، دنبال کردن خواندن با استفاده از انگشت در زیر خط، آغاز به خواندن و نوشتن حساب از 6 سالگی

      درک مشکل فضا و زمان، درک وقایع گذشته

4.5 زبان

    دانستن حدود 2500 کلمه

      گاهی مشکل در تلفظ بعضی حروف، گیج شدن بدلیل عدم درک معنی  بعضی کلمات و حتی ترس از نفهمیدن ملاحظات زبانی خاص بزگسالان، زیاد حرف زدن و کنترل دیگران با شیرین کاریهای زبانی


5. دوره دبستانی (7 و 8 سالگی)

5.1 رشد جسمانی

توسعه مهارت بدنی برای ورزشهای گروهی، تمایل به تمرین

تسلط بیشتر بر ترتیب حروف و جهات اصلی

رویدن دندان دائمی، رشد و تغییر اندامهای بدن

5.2 رشد اجتماعی

تعامل با جنس مخالف، اطمینان به هویت جنسی خود

تشکیل دادن گروه، پی ریزی دوستیهای جدی تر، اثر پذیری زیاد از همسالان در عادات و ارزشها و...، بحث با هم

انجام بهتر بازیها بدون اصرار به بردن، سعی در انجام عمل خوب که دانسته اند

5.3 رشد عاطفی

گاهی اشکال در آغاز یک کار ولی اصرار در به پایان رساندن آن، نگرانی از مدرسه

ایجاد روابط عاطفی جدید،حساس بودن به پذیرش همسالان، طنز گویی و علاقه به معما

رشد حس مالکیت و جمع آوری اشیا مورد علاقه

داشتن قابلیت مسوولیت پذیری در خانه و مدرسه

تشخیص خوب و بد آموزانده شده از هم، در اتفاقات دیگران را مقصر می دانند و ممکن است داستان جعلی هم بسازند

5.4 رشد شناختی

گسترش توجه و تمرکز بر یک مساله، علاقه مند به نتیجه گیری از عملی

آگاهی یافتن ازجامعه و دنیا، شناخت وقت و سال و ماه و ساعت، شناخت نقاط قوت خود در انجام کاری

توسعه دانش و مهارت خواندن نوشتن، پیدایش جنبه های منطقی در تفکرات (عدم تغییر وزن با تغییر شکل خمیر، طبقه بندی بر اساس مشخصه های متفاوت در یک شی، چیدن بر حسب اندازه، عدم دستکاری ذهنی اشیا تا وقتی که در مقابل او قرار دارد)

 

5.5 زبان

شنونده خوبی هستند (اگر تا این سن از طرف والدین و معلمین خوب شنیده شده باشند) و می توانند ترتیب منطقی بین وقایع را دنبال کنند

داشتن قدرت محاوره و توضیح عمل، ابراز وجود (بصورت کلامی، کتبی، شعر، طنز آگین و ...)

اصلاح اشتباه کلامی خود و دیگران

ابتکار در طنز آفرینی با کلمات چند معنایی

منبع:
آموزش و پرورش دوران نخستین کودکی
/Seefeldt Barbour
سوسن سیف
دانشگاه الزهرا، اقتباس کتاب از
Department of health, education and welfare, USA

 

 

Comments