سال اول / شماره چهارم / شعر معاصر / سیمین عمادزاده       سیمین عماد زاده

زمونه


یه نگاه به دور و بر کن
ببین این دنیا چه رنگه
ببین این روزا چه جوری
دور تا دورش پر جنگه


یه نگاه به دور و بر کن
ببین آدما چه جورن

تو نگاه عاشقن، اما
دلاشون غرق به خونن


این روزا محبتا مون
از روی وظیفه مونه
این دو رنگی ها یه جوری
دیگه جزو حرفه مونه


چرا قلبا پر آه اَن؟
پر از احساس گناه اَن؟
همه انگار واسه فردا
دنبال یه سرپناهن


چرا حتا ماه شب هم
اینقدر واسم غریبه؟
چقدر این روزا نگاه
همه آدما عجیبه


فرق ما چی بود که باید
این زمونه سهم مون شه؟
چرا تا ما پ
ا
گذاشتیم
باید آخر زمون شه؟


سیمین عمادزاده


مارچ 2010

تورنتو

 

Comments