سال اول / شماره چهارم / گزین گویه / پائولو کوئلیو

گزین گویه های پائولو کوئلیو
ترجمۀ مهرگان از کتابِ "زندگی"؛ گزین گویه های منتخب پائولو کوئلیو
 


پائولو کوئلیو
یکی‌ از تاثیرگذارترین‌ نویسندگان‌ قرن‌ حاضر، متولد 1947 برزیل است. کتاب‌های‌ او به‌ 56 زبان‌ ترجمه‌ شده‌اند و جدای‌ از آن‌ که‌ همواره‌ در فهرست‌ کتاب‌های‌ پرفروش‌ بوده‌اند، درتمام‌ ط‌ول‌ دوران‌ ظ‌هور او، مورد بحث‌ و جدل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ قرار داشته‌اند. وی که در خانواده متوسطی دیده به جهان گشود، علی رغم مخالفت خانواده اش با شغل نویسندگی، دربیست‌ و شش‌ سالگی‌ به‌ این نتیجه‌ رسید که‌ به‌ اندازه‌ی‌ کافی‌ "زندگی‌" کرده‌ و دیگر می‌خواهد "ط‌بیعی‌" باشد. پائولو دارای شهرت جهانی است و تنها کتاب کیمیاگر وی تا کنون به 67 زبان و در 160 کشور منتشر شده است. در سال‌ 1999، دولت‌ فرانسه‌، نشان‌ لژیون‌ دونور را به‌ او اهدا کرد. وی در همان سال، جایزه‌ی‌ معتبر کریستال‌ را از انجمن‌ جهانی‌ اقتصاد دریافت‌ کرد و داوران‌ اعلام‌ کردند: "پائولو کوئلیو، بااستفاده‌ از کلام‌، پیوندی‌ میان‌ فرهنگ‌های‌ متفاوت‌ برقرار کرده‌، که‌ اورا سزاوار این‌ جایزه‌ می‌سازد." در اکتبر 2008، پائولو کوئلیو دیپلم رکورد جهانی گینس را به عنوان نویسنده زنده ای که یک اثر او به بیشترین تعداد زبان ها منتشر شده است، دریافت کرد. کوئلیو در سال 2003 نیز یک رکورد جهانی دیگر را به نام خود رقم زد: او در یک نشست، کتاب هایش را به 53 زبان برای خوانندگانش از سراسر جهان امضا کرد. وی در سال 1379 هجری از ایران نیز بازدید نمود و مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

-          همه چیز بصورت اصوات پیرامون ماست. گذشته، حال و آیندۀ بشریت. هر کس که نداند چگونه به آنها گوش فرا دهد هرگز چیزی نخواهد شنید. تنها کسانی که به اصوات زمان حال گوش دهند می توانند بهترین و درست ترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

-          نشانه ها همواره زمانی پدیدار می شوند که آمادگی ورودشان را دارید و می توانید دریافت شان کنید. همیشه قبل از اینکه قدم بعدی را بر دارید، هر آنچه که لازم است بدانید، خواهید دانست.

-          هر زمانی که چیزی برای از دست دادن نداشتم، همه چیز داشتم. هر زمانی که از خود نپرسیدم کیستم، خود را یافتم.

-           هر کس که شهامت به زبان آوردن هر آنچه که در قلبش می گذرد را دارد، با خدا در ارتباط است.

-          تمام انرژی ها و دانش ها از همان منبع ناشناختۀ همیشگی می آید. و ما آن را خدا می نامیم.

-          خداوند وجود دارد هر گاه که مجاز به ورود باشد.

-          خداوند درخت را از میوه اش قضاوت می کند، نه از ریشه اش.

-          از همان آغاز خلقت، انسان ها عشق حقیقی را در نور چشمان یکدیگر مشاهده نمودند.

-          هر زمان که خواستی به چیزی دست بیابی، چشمانت را بگشا و با تمام وجود تمرکز کن. مطمئن شو که دقیقا به دنبال چه هستی. هیچکس با چشمان بسته به مقصد نمی رسد.

-          روح و جسم هر دو نیازمند مبارزه اند.

-          گاهی توقف رودخانه زندگی میسر نیست.

-          عشق هر گز یک مرد را از افسانه های شخصی اش دور نمی کند.

-          هیچ روزی مانند روزهای دیگر نیست. هر فردایی معجزه خاص خودش را به همراه دارد. همواره در آن لحظات جادویی است که جهان قدیمی دگرگون و ستاره های جدید خلق شده اند.
 

-          اگر می خواهی به تمامی زندگی کنی، لازم است که مدام در حرکت باشی. تنها در این صورت است که هر روزت متفاوت با گذشته خواهد بود.

-          در زندگی لحظاتی هست که باید کور کورانه از شهود خودت پیروی کنی.

-          اگر عاشق باشی همه چیز بیشتر معنا پیدا می کند.

-          هیچکس شایستگی عشق به خدا را ندارد بدون آنکه اول عشق زمینی را تجربه کرده باشد.

-          عاشق کسی است که بداند چگونه خود را گم کند و دوباره پیدا کند.

-          عشق همواره تازه است. این مهم نیست که در طول مدت عمر خود یک بار عاشق شده باشیم یا دو بار و یا ده بار. هر عشقی ما را با یک وضعیت نا آشنا مواجه خواهد کرد.

-          پیمانه رنج در همه به یک اندازه نیست.

-          انسان باید سرنوشت خودش را انتخاب کند؛ نه تنها آن را بپذیرد.  

-          هر روز زندگی بسان یک شب تیره است. هیچکس نمی داند یک لحظه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. و با این وجود افراد به زندگی ادامه می دهند. و تنها دلیل آن اعتماد به خود است.

-          انتخاب یک راه به معنای نادیده گرفتن راه های دیگر است. اگر سعی کنید که به دنبال همه راه های ممکن بروید هرگز راه به جایی نخواهید برد.

-          یافتن یک چیز مهم در زندگی به معنای چشم پوشی از چیز های دیگر نیست.

-          هر قدر به رویاهایت نزدیکتر شوی، افسانه های شخصی ات به تنها دلیل واقعی زندگی ات تبدیل می شود.

-          در هر یک از 365 روز سال من همواره به هر چیز به گونه ای نگاه می کنم که انگار برای اولین بار در عمرم می بینمش. به ویژه چیز های کوچک را.    

Comments