سال اول / شماره چهارم / چهره های فرهنگی / جهان

آرامش ابدی خواننده در غربت؛
جهان قشقایی
 مهرگان فرهنگ:
در شامگاه یکشنبه 22 فروردین ماه 1389 معادل با 11 آپریل 2010 جهان قشقایی معروف به جهان از خوانندگان پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس آمریکا در سن 55 سالگی و در اثر حمله قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به آرامش ابدی رسید. جهان قشقایی متولد 1334 بود و در طی سالها فعالیت هنری به خلق آلبوم های مختلفی از جمله "شهر عشق"، "لحظه های عاشقی"، "از دست عشق"، "سرگذشت"، "پرنده و پرواز" و ... پرداخت.      

Comments